BODY LEASING

Outsourcing av IT-specialister

Vi erbjuder Body Leasing – den bästa lösningen för företag som behöver tillfällig anställd personal till sina IT-team.

Vi förser våra kunder med hjälp av stöd med kvalificerade IT-experter i olika teknologier.

Vi levererar IT-specialister  inom 48 -72 timmar som har den kompetens som krävs (tekniska och funktionella).

Body Leasing modellen som erbjuds av Seargin ger en möjlighet att samarbeta med oss  flexibelt men det minskar även kundens formaliteter. Det leder till en effektiv hantering av IT-projekt och kostnadbesparingar.

Seargin ger även administrativt stöd (avtal, arbetstidsrapportering, anordnande av resor etc.) till varje levererad IT-expert så att kunden kan koncentrera sig på teamledningen och projektet. Denna form av outsourcing möjliggör en snabb rekrytering av IT-specialister och sedan avbryta  samarbetet i stort sett när som helst utan att belasta projektets budget. En sådan person går till ett annat projekt som genomförs av Seargin utan att förlora sitt jobb och kunden har inga “juridiska och administrativa” problem i samband med avskedanden, kompensationer osv.

Vi försäkrar att vi kan tilldandahålla IT-specialister med lämplig kompetens inom 48 – 72 timmar ifrån att ordern mottagits.

Välkommen att kontakta oss! Låt din verksamhet växa.

GENOMFÖRDA PROJEKT

Seargin IT Outsourcing SAP

SEARGINS AKTIVA KUNDER

Seargin IT Outsourcing

k
ERFARNA IT-SPECIALISTER I DATABASEN

IT konsultant oferty pracy

KONTRAKTERADE TIMMAR I MÅNADEN

clock-icon-hi

FÖRDELAR OCH MÖJLIGHETER I SAMARBETET MELLAN SEARGIN OCH DITT FÖRETAG

Utveckling och integration av nya eller ökning av nuvarande resurser som genomför olika IT-projekt är en mycket viktig del som påverkar effektiviteten vid genomförande av affärsändamålen som våra kunder sätter.

Vi är ute efter att ständigt förstärka partnerskapet mellan oss, våra kunder och IT-specialister som vi tackar för förtroendet till oss.

Vi erbjuder IT-specialister inom 48 timmar!

Vi garanterar personprofiler av de bästa kandidaterna som uppfyller Era förväntningar inom 48 – 72 timmar.

Rättvisa löner

Vi erbjuder våra kunder tjänster enligt principen “Success Fee” och “Time & Material”. Vi är alltid öppna för diskussioner och vi försäkrar oss att du och ditt företag är helt nöjda med vår service.

Verifierade kandidater

Vi säkerställer att alla presenterade kandidater är kontrollerade både vad gäller innehåll och teknisk  kompetens.

Internationella tjänster

Varje dag använder vi mer än 10 främmande språk med kommunikation med våra kunder och kandidater – beroende på det projektet som genomförs.

„Open book policy”

Det viktigaste för oss är öppenheten vid samarbetet mellan Seargin, kunderna och kandidaterna. Vi håller vad vi lovar. Vi sviker inte ett förtroende.

Seargins affärsprestanda

Kvaliteten på våra suport tjänster hålls på högsta nivå hela tiden. Varje dag bevisa vi det till våra kunder som vet att de kommer att få det effektet av arbetet som de förväntade sig.

2018 © Copyright by Seargin