TEAM LEASING

IT-Team outsourcing

Våra kunders behov är viktiga för oss.

Inom 48 – 72 timmar kompletterar vi dedikerade IT-team som leds av erfarna projektledare som genomför varje delegerat uppdrag.

Seargin försäkrar stabilitet av det valda teamet, dess lämpliga struktur och att var och en av de anställda utför uppgifter som är lämpliga för deras kompetens inom en bestämd tid.

Arbetet av det delegerade teamen kan i denna modell av IT-outsourcing utföras hos kunden (on-site) eller hos Seargin (off-site) – på den plats som överenskommits med kunden i olika tidszoner. Vi erbjuder också blandade tidszoner (hybrid).

Varje team får från Seargin en tilldelad projektledare och en operativ samordnare som är ansvarig, bl.a. för ökning och minskning av antalet utförda timmar och därmed storleken på projektteamet som kan varieras i varje stadie av projektet.

Projektet kommer att genomföras enligt den metod som kunden valt.

Delegera oss ansvaret för projektet på Seargin. Vi erbjuder att arbetet utförs enligt de standarder som antagits av kunden och dess arbetsmetoder.

GENOMFÖRDA PROJEKT

Seargin IT Outsourcing SAP

SEARGINS AKTIVA KUNDER

Seargin IT Outsourcing

k
ERFARNA IT-SPECIALISTER I DATABASEN

IT konsultant oferty pracy

ERFARNA IT-SPECIALISTER I DATABASEN

clock-icon-hi

FÖRDELAR OCH MÖJLIGHETER I SAMARBETET MELLAN SEARGIN OCH DITT FÖRETAG

Utveckling och integration av nya eller ökning av befintliga resurser som bedriver olika IT-projekt är mycket viktig del av ett framgångsrikt förverkligande av affärsmål som våra kunder sätter.

Vi är ute efter att ständigt förstärka partnerskap mellan oss, våra kunder och IT-specialister som vi tackar för deras förtroende.

Vi erbjuder IT-specialister inom 48 timmar!

Vi garanterar personprofiler av de bästa kandidaterna som uppfyller Era förväntningar inom 48 – 72 timmar.

Rättvisa löner

Vi erbjuder våra kunder tjänster enligt principen “Success Fee” och “Time & Material”. Vi är alltid öppna för diskussioner och vi försäkrar oss att du och ditt företag är helt nöjda med vår service.

Verifierade kandidater

Vi säkerställer att alla presenterade kandidater är kontrollerade både vad gäller innehåll och teknisk  kompetens.

Internationella tjänster

Varje dag använder vi mer än 10 främmande språk med kommunikation med våra kunder och kandidater – beroende på det projektet som genomförs.

„Open book policy”

Det viktigaste för oss är öppenheten vid samarbetet mellan Seargin, kunderna och kandidaterna. Vi håller vad vi lovar. Vi sviker inte ett förtroende.

Seargins affärsprestanda

Kvaliteten på våra suport tjänster hålls på högsta nivå hela tiden. Varje dag bevisa vi det till våra kunder som vet att de kommer att få det effektet av arbetet som de förväntade sig.

2018 © Copyright by Seargin