SAP HANA OUTSOURCING

SAP HANA 

SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance) är nästa generations IT-plattform, som är bosatta i sin helhet i det fysiska minnet (RAM). Den kombinerar de senaste framstegen inom mjukvara och hårdvara. Plattformen är baserad på behandling av data i minnet – i realtid.

SAP HANA är en flexibel, multifunktionell miljö som gör det möjligt att bearbeta och presentera  stora mängder av transaktions- och analysdata från flera källor i realtid. Genom analysfunktioner som blir tillgängliga genom plattformen HANA kan applikationen SAP Business One göra det möjligt att använda den senaste tekniken In-Memory Computing till analys- och rapporteringstjänster. Enklare beslutsfattande och snabb tillgång till nödvändig information – det är de främsta fördelarna med denna lösning. Med hjälp av SAP Business One kan du också utföra multivariantanalyser av mest använd data.

Tack vare HANA plattformen kan du uppnå revolutionerande framsteg i hastigheten och effektiviteten i databehandlingen och göra dem tillgängliga för andra användare, öppna upp nya möjligheter för rapportering och analys som tidigare var otillgängliga på grund av prestandabegränsningar i systemet.

Vi erbjuder outsourcing av IT-specialister inom SAP HANA-lösningar. Vi anpassar kompetenser av specifika IT-experter som tillkommer till ditt projekt som har med HANA att göra.

GENOMFÖRDA PROJEKT

Seargin IT Outsourcing SAP

SEARGINS AKTIVA KUNDER

Seargin IT Outsourcing

k
ERFARNA IT-SPECIALISTER I DATABASEN

IT konsultant oferty pracy

KONTRAKTERADE TIMMAR I MANADEN

clock-icon-hi

2018 © Copyright by Seargin