Delegera oss din hantering av Application Managed Services (AMS) för SAP-applikationer

Stöd, underhåll och förbättring av programvara kostar väldigt mycker vilket gör att det inte blir för mycket tid och pengar kvar för innovationer. Genom att använda Seargins SAP Application Managed Services kan du minska kostnaderna för administrationen av din SAP-mjukvara och frigöra medel för processer som förbättrar och optimerar arbetet i ditt företag.

Öka din produktivitet och flexibilitet

Genom att utföra selektiv outsourcing i Application Managed Services SAP kan du förbättra kvaliteten på dina tjänster och dra ner dina kostnader. SAP Application Management Tjänster ger ditt företag det vad du behöver där marknaden är både dynamisk och växande: en förmåga att snabbt och flexibelt svara på förändrade affärskrav.

Grundläggande paket med många alternativ


Inom det grundläggande utbudet SAP Application Management Tjänster som tillhandahålls av Seargin inkluderar: incident- och problemhantering, bemötande av förfrågningar, proaktivt underhåll av genomförda lösningar (inklusive justering av installerade SAP-applikationer) samt stöd tillhandahållet av fjärrkontroll driftcentral som har tillgång till lösningar 24 timmar men även åtgärder som förhindrar felfunktioner, problemlösning i realtid och återupprättande av tjänster.


Delegera hela processen Application Managed Services SAP till specialisterna

Seargin SAP Application Managed Services hanterar de vardagliga uppgifterna mycket bra så att kunderna kan dra full nytta av sina applikationer. Vi stödjer initiativ inom området kontinuerlig utveckling genom att tillhandahålla expertstöd vid implementeringar och förbättringar, till exempel förandet för antagandet av nya processer, tillägg av rapporteringsfunktioner och integration av nya applikationer vid fusioner.

Tilläggstjänster för dynamiska innovationer


Välj de tjänster som passar bäst för era behov och förväntningar. Vi har ett brett urval: utarbetandet av handlingsplanen för att öka effektiviteten med processerna; förändringshantering inom nya funktioner och komponenter; stöd vid uppgraderingar till de senaste versionerna av SAP-applikationerna; övervakning av produktlansering; kvalitetsstyrning i kombination med samordning av automatiserade tester, genomförande och uppföljning av stöd efter produktlanseringen och eventuella ändringar samt migration; problemlösningar och förebyggande av prestandaproblem; övervakning och optimering av affärsprocesser.


Funktionsplan av IT-processer

Tack vare Seargin SAP Application Managed Services får du stöd med processer och innovationer som tillhandahålls av en engagerad och tillförlitlig rådgivare som kan hjälpa dig att optimera IT funktionaliteten genom att flytta tids- och finansiella resurser som förbrukas med processer för innovationer. Våra experter samarbetar med dig och gör en bedömning av din teknik samt att hantera din teknik och bestämma prioriteringen av dess delar. Du kan lita på oss och våra beprövade goda innovativa metoder för att minska komplexiteten i hela livscykeln för dina lösningar samt de risker och kostnader som uppstår under livscykeln.

Utnyttja vår kunskap inom mjukvara

Genom att välja våra tjänster kan du vara säker på att du delegerar hanteringen av dina applikationer till de bästa specialisterna på marknaden. Tack vare många års erfarenhet av att hantera SAP teknik och alla lösningar runt SAP, har vi uppnått en god kunskap om våra kunders behov och våra tjänster är levererade med högsta kvalitet, tillförlitlighet och prestanda.

Stabila processer och förutsägbara kostnader


Inom utbudet SAP Application Managed Services som tillhandahålls av Seargin omfattas både avtal med garanterad nivå av tjänstetillhandahållande, tjänsteinfrasktruktur, stöd av inblandad Service Manager, specialiserade källor, men även frekventa, periodiska rapporter och rekommendationer.


Tro på ISAE-certifikat och den bästa metoden

Tack vare vår stabila grund och kraftfulla infrastruktur som utvecklats för behov av stöd- och ledningsprocesser uppfyller vi alla dina förväntningar när det gäller tillgänglighet och tillförlitlighet av applikationer. Alla våra serviceprocesser är organiserade i enlighet med uppförandekoden för IT-avdelningar (ITIL) och har kvalitetscertifikat – ISAE 3402. Du kan vara säker på att vi arbetar i full överensstämmelse med de förfaranden och krav (ISAE 3402) – rapport om det interna kontrollsystemet inom en organisation som tillhandahåller IT-tjänster.

Minska kostnaderna genom att införa optimering


Vad vinner kunden tack vare våra globala skalbara tjänster? För det första är vårt team Application Managed Services mycket effektivt för att kontrollera kostnader, främst på grund av isolering av centrala resurser och professionell rådgivning av våra experter. Dessutom så tillåter oss långsiktiga kontrakt en lönande resursomsättning och utbud av tjänster till fasta priser. Du kan minska dina kostnader ytterligare genom att använda den globala infrastrukturen och supporten som flödar från servicecenter i Europa dygnet runt.

 


GENOMFÖRDA PROJEKT

Seargin IT Outsourcing SAP

SEARGINS AKTIVA KUNDER

Seargin IT Outsourcing

k
ERFARNA IT-SPECIALISTER I DATABAS

IT konsultant oferty pracy

KONTRAKTERADE TIMMAR I MANADEN

clock-icon-hi

FÖRDELAR OCH MÖJLIGHETER I SAMARBETET MELLAN SEARGIN OCH DITT FÖRETAG

Utveckling och integration av nya eller ökning av nuvarande resurser som genomför olika IT-projekt är en mycket viktig del som påverkar effektiviteten vid genomförande av affärsändamålen som våra kunder sätter.

Vi är ute efter att ständigt förstärka partnerskapet mellan oss, våra kunder och IT-specialister som vi tackar för förtroendet till oss.

Vi erbjuder IT-specialister inom 48 timmar!

Vi garanterar personprofiler av de bästa kandidaterna som uppfyller Era förväntningar inom 48 – 72 timmar.

Rättvisa löner

Vi erbjuder våra kunder tjänster enligt principen “Success Fee” och “Time & Material”. Vi är alltid öppna för diskussioner och vi försäkrar oss att du och ditt företag är helt nöjda med vår service.

Verifierade kandidater

Vi säkerställer att alla presenterade kandidater är kontrollerade både vad gäller innehåll och teknisk  kompetens.

Internationella tjänster

Varje dag använder vi mer än 10 främmande språk med kommunikation med våra kunder och kandidater – beroende på det projektet som genomförs.

„Open book policy”

Det viktigaste för oss är öppenheten vid samarbetet mellan Seargin, kunderna och kandidaterna. Vi håller vad vi lovar. Vi sviker inte ett förtroende.

Seargins affärsprestanda

Kvaliteten på våra suport tjänster hålls på högsta nivå hela tiden. Varje dag bevisa vi det till våra kunder som vet att de kommer att få det effektet av arbetet som de förväntade sig.

2018 © Copyright by Seargin