BEHÖVER DU ETT STARKT TEAM MED IT-SPECIALISTER?

Vi garanterar högsta kvalitet och vi levererar de bästa IT-specialisterna med oslagbar hastighet!

Vem är vi?

Seargin specialiserar sig på att tillhandahålla de bästa IT-specialisterna men erbjuder även professionella tjänster baserade på olika samarbetsmodeller.

Seargin – There is always one.

Body & Team Leasing

Välj en IT-outsourcingmodell som är skräddarsydd för just dina behov. Komplettera dina projektgrupper med verifierade, erfarna och professionella IT-specialister (Body Leasing) eller outsourca en arbetsgrupp med experter (Team Leasing) som specialiserar sig inom respektive område. Vi garanterar att leverera de bästa och mest kvalificerade IT-experter samt hela projektgrupper inom 48 timmar ifrån att ordern mottagits.

IT Rekrytering

Vi kan hjälpa ert företag med att genomföra IT rekrytering genom att söka, verifiera tekniskt och leverera fast anställd personal inom 48 – 72 timmar. Vi specialiserar oss inom SAP, men våra rekryteringsteam stödjer våra kunder med att tillhandahålla specialister från andra IT sektorer eftersom de har andra system inte bara SAP. Vi garanterar hög effektivitet och tillgänglighet till våra kunder.

Application Managed Services SAP

Vår hantering av Application Managed Services för  SAP-applikationer säkerställer hantering av incidenter, anmälan, problem, förändringar och livscykelhantering för alla serviceärenden – 24/7. Seargins Application Managed Services för SAP-applikationer säkerställer också utveckling av SAP kompetenser, erfarenhet, processer men även bästa praxis och nuvarande resurser SAP.

SENASTE PROJEKT

  • Capgemini
  • HICRON
  • TALLY WEiJL

KUNDER

2017 © Copyright by Seargin